Posiadamy ciężki sprzęt budowlany, kruszarki, samochody ciężarowe, wywrotki.

Własna bocznica kolejowa

Posiadamy niezbędny sprzęt do załadunku i rozładunku wagonów kolejowych.

Kruszywa i transport

Dzięki nowoczesnej i wydajnej kruszarce oferujemy różnego rodzaju kruszywa razem z transportem na miejsce inwestycji.